Zlatne uspomene

Svaki britanski novinar jedan dio karijere veže uz Frontline Club, novinarski klub u zapadnom Londonu. Za mene, to su bili studentski dani kada sam pratila svog profesora Roya Greensladea, legendarnog novinara Guardiana, na predavanja njegovih…