Giulio Lucatelli

Tulum je sjecište puteva modernih hipija. To je osobito vidljivo u središtu grada, izdvojenom od gradske plaže na koju su pogled sakrili boutique hoteli s dizajnerskim namještajem po ukusu razmažene njujorške mladeži. Na glavnoj cesti…

Važno je biti u Tulumu

Kada je treći pokušaj rezervacije restorana odbijen, trebala sam shvatiti da nešto nije u redu. Recepcionerka hotela Jashita u Tulumu suosjećajno je klimala glavom objašnjavajući mi da su sve moje rezervacije za taj dan odbijene.…